Ogólne porady dotyczące elektrod samoprzylepnych


Uwaga: Elektrody są przeznaczone do wielokrotnego użycia, ale tylko przez jedną osobę. Nie wolno korzystać z elektrod używanych przez inne osoby. Istnieje możliwość zainfekowania elektrody mikroorganizmami chorobotwórczymi, bytującymi na skórze. Czasami z pozoru nieuszkodzona skóra może mieć mikrourazy, które są źródłem niedostrzegalnych gołym okiem krwawień. To może być przyczyną zakażenia innej osoby, użytkującej tę samą elektrodę. Np. patologiczne grzyby na skórze jednej osoby, nawet jeśli nie powodują u niej schorzeń, mogą być przyczyną zakażenia dla innej osoby. Należy korzystać z nowych elektrod.

Dla zapewnienia najlepszego przewodnictwa prądu poprzez elektrody, zawsze upewnij się, czy są one w dobrym stanie i gwarantują dobrą przyczepność. Sprawdź, czy skóra jest czysta i sucha. Korzystne jest przetarcie skóry substancją odkażającą oraz usunięcie nadmiaru naturalnej powłoki tłuszczowej z powierzchni naskórka. Wystarczy przemycie ciepła wodą z mydłem miejsca aplikacji elektrod, a następnie przemycie 70% spirytusem lub innym płynem odkażającym. Przed nalepieniem elektrod należy wysuszyć skórę.

Przed założeniem elektrod należy odkleić przezroczystą osłonkę. Tej osłonki nie wolno wyrzucać. Należy ją odłożyć, gdyż będzie jeszcze potrzebna. Przy każdym zdjęciu elektrod należy je ponownie przykleić do osłonki. Dopiero po naklejeniu elektrod w odpowiednich miejscach, podłącz je do wyłączonego urządzenia.

Przed zdjęciem elektrod najpierw wyłącz urządzenie. Po wyłączeniu delikatnie odklej elektrody od skóry. Zawsze po użyciu załóż na elektrody plastikowe osłonki i włóż je do szczelnie zamykanego plastikowego woreczka. Istotnym jest, aby żel nie wysychał.

Uwaga: Nigdy nie ciągnij za przewody wychodzące z elektrod. Pociągnięcie za przewód może naruszyć strukturę metalowych włókien w elektrodzie i stać się przyczyną powstania mikrozwarć. Może to powodować uszkodzenia skóry.

Uwaga: Podczas wkładania do lub wyciągania z urządzenia wtyczki przewodu łączącego elektrody z urządzeniem, zawsze trzymaj samą wtyczkę i nie ciągnij za przewody doprowadzające. To wydłuży czas ich eksploatacji.

Jeśli elektrody ulegną wyschnięciu, najlepiej jest je wymienić na nowe. W razie konieczności można je zwilżyć za pomocą kilku kropel wody. To powinno poprawić klejące właściwości elektrod. Za bardzo wilgotne elektrody, gdy żel jest zbyt miękki, można umieścić je na kilka godzin w lodówce, lepką stroną do góry.

Warunki przechowywania elektrod mają kapitalne znaczenie dla ich długotrwałej eksploatacji (powyżej 2-3 tygodni). Na elektrodach po ich użyciu zawsze będą znajdować się bakterie i grzyby, bytujące na skórze zdrowego człowieka. Ich rozwój jest więc nieunikniony, gdyż wilgotny żel jest dobrą pożywką dla mikroorganizmów. Co prawda żel stosowany w konstrukcji elektrod jest pochodzenia nieorganicznego i często stosuje się związki hamujące rozwój patogenów, to komórki złuszczonego naskórka są pożywką dla nich. Dlatego zaleca się przechowywać bezwzględnie elektrody samoprzylepne w szczelnie zamkniętym worku, w którym są sprzedawane, z fabrycznymi osłonkami, w miejscu ciemnym, chłodnym i suchym.

Zastosowanie się do zasad eksploatacji i przechowywania gwarantuje możliwość stosowania elektrod w ilości około 30 aplikacji. Jeśli stosuje się elektrostymulację raz dziennie, można je stosować maksymalnie 1 miesiąc. Jeśli aplikacje stosuje się częściej, okres ich użytkowania jest krótszy.