Szczegóły


Termin: 15-9-2016, godz. 12:00

Dla kogo: Dla Położnych

Miasto: Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

Miejsce: Fundacja Rodzić Po Ludzku

Prowadzący: dr n. med. Ewa Grymel-Kulesza