Szczegóły


Termin: 5-11-2015, godz. 15:00

Dla kogo: Dla Położnych

Miasto: Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

Miejsce: Fundacja Rodzić po Ludzku

Prowadzący: Dr n. med. Ewa Grymel-Kulesza