Metoda Tens, a inne metody znieczulenia


Urządzenie TENS może być stosowane samodzielnie przez rodzące od momentu pojawiania się pierwszych skurczów w domu, aż do chwili porodu w szpitalu. Właśnie możliwość korzystania z tej metody znieczulenia samodzielnie w domu już na długo przed porodem daje, poza skutecznością, wielką przewagę nad pozostałymi metodami uśmierzania bólu. Stosowanie innych farmakologicznych środków jest możliwe dopiero w końcowej fazie porodu w szpitalu. Stymulacja TENS dla części rodzących kobiet jest często jedyną skuteczną metodą pokonywania bólu podczas porodu. Jednocześnie jest dużo bezpieczniejsza niż stosowanie leków przeciwbólowych. Z urządzenia można korzystać również po porodzie przy bólach poporodowych.

Oczywiście mimo że ta metoda nie rozwiązuje tematu tak radykalnie jak metody farmakologiczne np. znieczulenie zewnątrzoponowe, w przeciwieństwie do tych metod nie stwierdzono przy jej stosowaniu występowania żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Wszystkie farmakologiczne metody uśmierzania bólu mogą nieść ze sobą pewne niebezpieczeństwo dla mam i noworodków oraz powodować powikłania po porodzie. Nie są one obojętne, ani dla zdrowia mam, ani dla zdrowia dziecka. Powikłania, jakie występują przy stosowaniu tych metod zostały szeroko opisane, więc nie będziemy się tym tematem zajmować. Ważną informacją jest jednak to, że metody te nie stoją w stosunku do siebie w opozycji. Wręcz przeciwnie, znakomicie się uzupełniają. Po pierwsze, słabsze bóle oraz zwykłe bóle pleców występują długo przed porodem. Znieczulenia farmakologiczne, a w szczególności ZZO (znieczulenie zewnątrzoponowe) są dostępne dla rodzącej dopiero podczas pobytu w szpitalu i są podawane w obecności lekarza. TENS można używać już od 32 tygodnia ciąży przy każdym bólu pleców, zarówno w domu jak i podczas pobytu w szpitalu, aż do momentu podania środków znieczulających. Po drugie, z metody TENS można korzystać po porodzie, na bóle poporodowe oraz w szpitalu, gdy znieczulenie farmakologiczne przestanie już działać. W skrajnych wypadkach może się zdarzyć, że akcja porodowa trwa dłużej niż okres działania znieczulenia, wtedy TENS może być jedyną alternatywą możliwą do stosowania. To właśnie znacznie dłuższy czas stosowania oraz bezpieczeństwo tej metody stanowią, obok skuteczności, najważniejszy powód powszechności zastosowania tej metody.

Urządzenie zostało skonstruowane specjalnie do uśmierzania bólów porodowych i jest szeroko stosowane w Europie Zachodniej. Urządzenie jest całkowicie bezpieczne zarówno dla rodzącej jak i dla dziecka. Przez kilkadziesiąt lat stosowania tej metody nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych.